Lời hát điệu hồ quảng A Na ( mãi yêu người ) - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

Đi tới nội dung

Lời hát điệu hồ quảng A Na ( mãi yêu người )

Tư liệu > Điệu hồ quảng
A Na ( mãi yêu người )
*******************************************

Lời nàng tha thiết lòng anh se buồn
muộn màng tơ thằm do nàng gieo sầu
giờ này trương ca đã trao tình hứa duyên đầu
không hề đổi thay với minh minh nàng
chúc cho chàng bến tình nồng
thầm cầu anh hãy nhận dùm chân tình
chàng vì ân xưa hứa một lời thiếp an lòng
mong nàng thốt ra sẽ ghi tâm đồng
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung