Lời hát điệu hồ quảng Cánh nahn5 minh tâm - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

Đi tới nội dung

Lời hát điệu hồ quảng Cánh nahn5 minh tâm

Tư liệu > Điệu hồ quảng
CÁNH NHẠN MINH TÂM
****************************
Trích trong tuồng Kim Hồ Điệp

Thâm giao ... chẳng rời ...
riêng tôi nát đời... trọn thề ... không ... phai.
 
Thương em rối... lòng... giữ câu tâm.... đồng.
   
Dằn tâm đau... tính toan phương nào   
Nhan huynh mau trở về.... mẹ người chờ tin.. con.
Mẹ.. mẹ...
Từ mẫu ơi con xót xa từng cơn
trung quân vì nước hiếu nhà vùi chôn.
Giữ... nghĩa nhân quyến đường
tiếng... phản Vua muôn đời
trời cao ơi thấu chăng giờ chìa ly cách ngăn
mẫu thân khổ đau tính sao trẻ thơ hiếu ân
lòng trung đừng cho lem ố
Hoài An con đến nơi từ tạ xin kiếu lui
tri kỷ mong sau này tương phùng cùng nhau.

Nhìn thấy Nhan huynh nhói đau lòng ta
Kim lang bền lâu chẳng hề lìa xa
sẽ... giúp ai an lành... hãy.... giữ tâm chân thành.
Hoài An em vấn thân lìa nhau lo hiếu ân
quyết tâm giúp em dẫu vương thảm thương
khổ đau nghĩa huynh thề không ly cách.

Cầu mong qua biến nguy đường quan san xá chi
tương kiến vui sum vầy ..... hẹn ngày... trùng ..... hoan.

Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung