Lời hát điệu hồ quảng Chiêu quân hạ khúc - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

Đi tới nội dung

Lời hát điệu hồ quảng Chiêu quân hạ khúc

Tư liệu > Điệu hồ quảng
CHIÊU QUÂN HẠ KHÚC
Trích Trọng Thủy Mị Châu
***************************
Ta lầm kế quân gian nên đành mất giang san
Nguy biến nhưng trời sao thấu con hỡi con sao đành
Vì tình yêu con bán quê hương mình
Gieo tóc tan ưu sầu cho ngàn sanh linh

Khóc con khóc khóc cho số kiếp
nói không thành câu khổ đau chất chồng
ức oan oán sầu nhìn nước mất nhà tan ...
thác đi vẫn còn vương mang ...
Nhuốc nhơ ngàn…. Đời.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung