Lời hát điệu hồ quảng Cung tiên - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

Đi tới nội dung

Lời hát điệu hồ quảng Cung tiên

Tư liệu > Điệu hồ quảng
CUNG TIÊN
****************************
Trích trong Đường Minh Hoàng du nguyệt điện

Nơi thiên đình, mây giăng mờ.
Đây cung thềm tiên múa hát,
xiêm y tha thướt, vũ khúc ca Nghê Thường.
Trăng sáng ngời, cung Quảng Hằng.
Giăng mây ngàn như tuyết trắng,
non tiên huyền ảo, cánh bướm bay lượn lờ.
Vang khánh ngân rộn ràng,
hòa vui sáo tiêu dịu êm, nghe phép cung tỳ bà,
tình tang tính tang tình tang.
Khắp nơi không vương vấn u sầu,
không gì hơn cung Quảng Nguyệt Hằng.
Nơi cõi tiên ngàn năm vững tâm an nhàn,
lượn lờ dòng suối biếc,
gió đong đưa lay cành liễu xanh la đà.

Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung