Loi-hat-dieu-ho-quang-alisan-va-luu-thuy-hanh-van - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-alisan-va-luu-thuy-hanh-van

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
ALISAN, LƯU THỦY HÀNH VÂN
Trích Chung Vô Diệm

Nghe nàng phân tỏ sao hồ nghi
Chung hoàng nương nơi Tề trào
Ta trao nhau bao lời thề Ta không thăng chức Dương hoàng
hoang mang tâm tưởng có chi chứng minh Ta tường

Ngày đầu ta gặp gỡ nơi vườn dâu trùng phùng
duyên ba sinh do Trời dành sao đoạn tình hết duyên hòa đôi

Khanh hãy đưa ra đính hôn năm nào

Bệ hạ..Bệ hạ hãy nhìn xem nè

Đúng rồi, Trai ngọc bích của Trẫm năm nào đây mà

Đây tín vật ngày xưa ai đã trao thay lời đính hôn năm nào

Không sai, ngọc bích vốn dòng Dương Gia
nhưng giờ sao khanh sắc được khuynh thành

Xưa mẫu thương tình ban phép linh
làm đổi thay dạng hình Thiên nhan yêu sắc
quên đi nghĩa tình phu thê thần xin lui .....
chốn xưa quay ..... về.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung