Loi-hat-dieu-ho-quang-dung-to-diem-giac-mo-hoa - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-dung-to-diem-giac-mo-hoa

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
ĐỪNG TÔ ĐIỂM GIẤC MƠ AI

Dời phương xa Trường An
khuất che sau dãy núi đồi
cảnh loạn ly giờ đây chiến chinh  hây phơi chất chồng
Thành Trường An hoang phế cảm thương bao dân lành
thương tướng binh hy sinh vì ta.

Đường Huyền Tôn giờ đây
nổi trôi bôn ba lánh nàn hồn Tiên Vương dùm tha
bởi đâu suy vong nước nhà nào còn mong nghiệp Đế
phủi tay trơ cơ đồ ta để ô danh ngàn năm.

Nhìn tướng sĩ xác xơ bơ vơ lầm than
vì loạn tướng đã gây tang thương chất chồng
Trời u ám thê lương như hờn đời nhân thế
sao giết nhau tranh đoạt má hồng.

Gởi mây trôi thật xa giúp ta trút cạn đáy lòng
thầm mong sao đường Đường Bang
nước non hoan ca thái bình thì dù ta một thác
vẫn yên tâm ngậm cười mong ước nguyện thành công.

Nhìn tướng sĩ xác xơ bơ vơ lầm than
vì loạn tướng đã gây tang thương chất chồng
Trời u ám thê lương như hờn đời nhân thế
sao giết nhau tranh đoạt má hồng.

Gởi mây trôi thật xa giúp ta trút cạn đáy lòng
thầm mong sao đường Đường Bang
nước non hoan ca thái bình thì dù ta một thác
vẫn yên tâm ngậm cười mong ước nguyện thành công.
Thì dù ta một thác vẫn yên tâm ngậm cười mong ước nguyện thành công.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung