Loi-hat-dieu-ho-quang-hong-lau-mong - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-hong-lau-mong

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
THIỀN VIỆN CHUNG THANH, HỒNG LÂU MỘNG

Thiền viện chung thanh;
Hiền đệ, hiền đệ đã bị giặc
giết chết rồi ? {.....}
Hận tủi {...} biết bao giờ.. nguôi {.....}
Đành cam {.....}tử quy diêm... đài {...}
Nhưng trước đem tài trai lướt xông.
Mong bảo an san hà vẹn toàn.
Thầm ước mơ nước non bình yên
nhà nhà muôn dân ấm no.
Tâm quyết trừ Tạ gia sói lang
mới biết em sức tài kém thua.
Khi giao chiến với Tạ Ôn Đình
đầu rơi dưới gươm phách lạc hồn siêu {.....}
Em báo tin đôi lời {...} với bạn {...} thâm{...} giao.

Hồng lâu mộng:
Khương hiền đệ
Khương hiền đệ {.....}

Tiến gà eo óc gáy nơi rừng sâu heo hút vọng về.
Trần gian dời bước tiến tiễn chân  hiền huynh qua non.
San hậu thành nhắm hướng thoát vòng vây quân ác gian
hãy bước chân theo đóm sáng lập lòe.
Chạnh lòng thương trung nghĩa, cam đầu rơi bởi lũ tặc loàn
Hùng anh liều chết sử sanh ngàn năm ghi danh
Nay hồn thiêng dẫn dắt cho hiền huynh xuống non
Sông nước giang nguy mong Ấu Chúa vẹn toàn.
Mong ngày sau Ấu Quân lớn khôn thành nhân
đem hùng binh báo Thanh khôi phục nghiệp Tề.
Đường gập ghềnh núi cao đèo sâu
khi gian lao thân nào xá chi
nhắm mãi qua xa xăm ngàn trùng.
Le loi ánh dương quang thôi anh ở em đi
Nhòa nước mắt phân ly Tình bạn thâm giao {.....}
Mãi mãi {.....} thiên {.....} thu {.....}
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung