Loi-hat-dieu-ho-quang-lia-duong-the-truong-chi-my-nuong - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-lia-duong-the-truong-chi-my-nuong

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
LÌA DƯƠNG THẾ, TRƯƠNG CHI MỴ NƯƠNG
Trích Kim HỒ Điệp


(  Lìa dương thế: )  
Lìa dương thế trần gian luyến lưu sao cùng
đành ôm khối tình xuống nơi Diêm đài
phu lang hỡi chàng tuy chưa rõ ràng bởi lý giao hôn
nhưng lòng em vẫn nguyện chữ tình lòng không đổi thay.

Gạt nước mắt phần số đoản căn tơ đào
lịnh Vua đắp mồ lắp chôn ân tình
mây u ám buồn như thương khóc đời thục nữ anh thư
nguyện lòng muốn thác  nơi suối vàng {.....}tình ta có {.....} nhau.
( Trương Chi Mỵ Nương: )

Tạ từ giờ chia ly thương nghĩ em nên giữ lòng trung hiền với Chúa
nghĩa tơ loan theo vành khăn tang nguyện hồn emlưu luyến bên anh
Sanh ly thêm xót đau quyết chung nhau
oan mồ rêu phủ hai nấm xương
hai mảnh đời dẫu muôn thu {.....} không rời xa {.....} nhau
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung