Loi-hat-dieu-ho-quang-nhi-hoang-di-phan - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-nhi-hoang-di-phan

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
NHỊ HOÀNG DỊ PHANG
Trích Xử bá đao Từ Hải Thọ


Giờ chia tay Huê Đàn chớ ai bi
yêu đương còn mong gì số Trời định rồi
Cố nén đau tiễn nhau hẹn chờ nhau kiếp ầ  â ầ â sau.
uyên ương đâu chung tình chỉ còn ít phút giây sau cùng vẹn thủy chung
ta cười vui tiễn nhau
Phu lang xin nhận thiếp ba lạy này
ôi duyên mình xa cách từ đây
kìa đò âm dương đón đợi người thương
bao oan ngiệt sao buột ràng tơ duyên trái ngang
Huê Đàn hỡi  bớ â hà em
Cất tiếng kêu từ a lang
Mạng số do Thiên
Từ lang, chờ nhau chúng ta chung mồ
Ly bôi kề môi
ấ a ấ a ấ a a ả â ả ấ â â ấ â â ầ
ấ ầ ấ ê ề ê  ề ê ê  ế ê ế ê ế ê ê
ề ê ế ê ế ê ê ề ê ề ề ê ề ê ế ê.
Phu nhân thôi hãy nhìn mặt phút giây sau cùng
thôi đúng ngọ rồi giờ chia tay đến  â â ẩ â rồi.

Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung