Loi-hat-dieu-ho-quang-phan-ly-khuc - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-phan-ly-khuc

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
PHÂN LY KHÚC
Trích Hớn Đế biệt Chiêu Quân


Vì gian thần họ Mao ghét ghen nàng Chiêu Quân
nên oan án bài ra hại người hiền lương vào ngục tù
tranh Chiêu Quân người thêm trong tranh nốt rùi, tấu lên hoàng ân
rằng sát phu Vua truyền đuổi ra Hắn mạo chiếu vua giam cầm

Lòng gian tà chưa nguôi chiếu vua giả truyền
Vương Trung đem gia quyến cầm giam
đánh đập người trung lắm điều bạo tàn

Chiêu Quân than đàn gieo cung thương
tiếng lòng gửi trong lời ca sầu cố dâng lòng nhớ cha
nghẹn uất tâm can... màu tuôn.. lan... tràn.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung