Loi-hat-dieu-ho-quang-thuy-kieu-tu-hai - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-thuy-kieu-tu-hai

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
THÚY KIỀU TỪ HẢI

( Châu Du Đại Soái  )

Kiêu hãnh Giang Đông đoàn quân hùng anh
thân tướng quân gìn giữ san hà
giặc thù Tào bang chớ nên dung tha
vì đời vì dân đuổi quân xâm loàn
lời ta chúc tam quân khá mau công thành.
Xin khắc ghi tâm nào đâu sờn nghĩa
nguyện vì dân muôn thác không màng
hùng cường trường sa giáo gươm ra tài
diệt trừ Tào bang quyết không thua nhường
vì Tổ quốc quê hương vững tâm anh hùng.
Giặc xâm chiếm cõi bờ thân nhi nữ xông lướt biên đình
dù thây phơi chẳng nao mong san hà quốc thái dân an
hồn thiêng sông núi xin minh chứng lòng thành.


( Thất thủ Cô Tô Đài  )

Công bốn phương quân hò reo từng lớp.
Quân Việt vương vây bắt công thành.
Rửa hờn ngày xưa kiếp hân lưu đày
dạ ngọc nằm gay quyết tâm trào về
thù vong quốc vấy binh phá tan Ngô triều.
Xin khải tâu biên thùy đang gặp nguy
mong hoàng ân phế lạc quan quên tửu đào
tin từ Việt bang rấp tâm mưu gian
luyện rèn hùng binh giáo gươm muôn trùng
chờ sang Ngô phá tan cơ đồ.
Ta chẳng tin bao lời khanh vừa nói
kết tình thâm giữa Việt bang với Ngô trào
lời thề cùng nhau kết giao kim bằng
đừng hòng gạt ta xảo ngôn xem thường
về tư dinh nghĩ an chớ gây thêm phiền.
Vì an nguy san hà như lửa bỏng trên đống than hồng
lời Tiên đế thác khôn nghiêng cơ đồ giao phó cho già.
Đừng van ca ích chi {.....} Ngô quốc ta mạnh hùng {.....} cường.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung