Loi-hat-dieu-ho-quang-tong-lien-chi - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-tong-lien-chi

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
TỐNG LIÊN CHI
Trích Võ Tắc Thiên & Dương Gia Tướng


Lời ta đây truyền phán  thần dân phải khâm tuân lời
phép nước nghiêm trừng ai dám chống qua lịnh vua  
lòng đà cương quyết tình này nên dứt từ nay phải nên lìa đôi.
Xin thân mẫu thương tình đừng bắt con lìa xa
yêu nhau sao phải đành cam cách chia phượng loan.
Lòng thiên nhan đã quyết bầy tôi dám đâu sai lời lỡ dở duyên rồi  
xin cố quên nhau là hơn nhìn nàng đau xót tình mình nay hết
lòng anh nát tan từng cơn.

Em không thể xa chàng dù trái ngang đành mang
Tuân theo vương pháp làm sao chúng ta hòa duyên.

Tiết Thiệu, ngươi hãy lui ra khi chưa có lịnh của ta
mi không được gặp Thái Bình công chúa.. lui

Loài quân gian tàn ác, âm mưu giết oan trung thần.
Nếu sống dương trần ta quyết mổ gan nhà ngươi.
Nào màng đau đớn thù này không quên đừng mong chuyển lay tâm hùng anh.
Dương gia tướng hôm nay ngàn đắng cay nhờ mi.
Nào sờn gian nan trời cao sẽ không tha nhà mi.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung