Loi-hat-dieu-ho-quang-truong-khuc - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-dieu-ho-quang-truong-khuc

Tu-lieu > Loi-hat-dieu-ho-quang
TRƯỜNG KHÚC

Biệt lìa người ơi lệ sầu nào vơi
cầu trời dùm thương mối duyên can thường
người đi quan tái.
Tình ta lưu luyến ghi lòng in sâu nét hoa
ngày bái tơ hồng Đinh San hứa ghi
quyết không hai lòng tâm đồng có nhau.
Quan san người ra đi trông theo màu chinh y
em mong ngày tương quanly bôi mình uống nên câu đồng tâm.
Đợi chờ ngày tái lai câu hương quyền hòa lệ trúc mai
Phiên dâng hàng làm nên chí trai cho người dân hết thôi tan sầu
hòa thái an nước nhà.
Ta tâu trình sính lễ rước Lê Huê về
phỉ duyên ước thề không còn cách xa.
Tan binh biến thái an muôn nhà
muôn người vui no ấm thuận... hòa.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung