Loi-hat-trich-doan-ba-nha-ngo-tu-ky - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-trich-doan-ba-nha-ngo-tu-ky

Tu-lieu > Loi-hat-trich-doan-ho-quang
Trích đoạn - Bá Nha ngộ Tử Kỳ

Tác giả: Quốc Cảnh, Tôn Minh
( Thoại )
Bẩm đại nhân: Thuyền đã đến bờ sông Hán Dương
 
Bá Nha: Đêm nay hãy neo thuyền tại đây, rạng minh nhật sẽ lại xuôi thuyền về Tấn Quốc...
 
Ah... Tiết Trung thu Trăng tròn in bóng nước, kìa Mã Yên sơn về đêm phong cảnh thật hữu tình...
 
Quân! Hãy dâng lên Dao Cầm để ta dạo vài khúc nhạc....
 
(TÂM SỰ THÙY NHÂN TRI)
 
Bá Nha: Buông tiếng đàn trầm bổng mấy cung
 
Ai hiểu cho tâm tình
 
Nhìn dòng đời lợi danh nhiễu nhương
 
Chiến chinh loạn can qua
 
 
Buông tiếng đàn tâm gợi nhớ tích xưa
 
Khổng Tử tiếc thương Nhan Hồi
 
Nhìn Trò hiền đoạn căn tuổi xanh
 
Mất đi người tri âm
 
Ngày mãi trôi qua ngày, nhân thế tìm tri kỷ
 
Tiếng đàn vút không gian, một thoáng tan vào hư vô
 
 
Tử Kỳ: Nghe tiếng đàn ai vọng giữa tiết Thu, Cung oán- cung thương ngân trầm
 
Từng nhịp đàn tựa như sóng dâng
 
Một chữ u buồn không {…..} vơi..
 
 
(DÂY ĐÀN BỖNG NHIÊN ĐỨT)
 
Bá nha: Kìa, đàn chưa dứt bản sao lại đứt cung tơ... Phải chăng gần đây có người đang nghe lén?!
 
Quân! Mau lên bờ lục soát xung quanh, cẩn thận đề phòng thích khách!
 
 
Tử Kỳ: Dạ Khoan! Dạ bẩm Cao quan, tiểu dân chỉ là một hèn dân thôn dã.
 
Ngày qua ngày đốn củi nuôi thân... Hôm nay tiết thu trời trong xanh gió mát, trên đường về vì mệt mỏi mà ngủ thiếp dưới gốc cây. Bỗng nghe được âm thanh kỳ diệu, nên lại gần để mà thính thưởng..
 
Bá Nha: Một tiều phu như ngươi mà cũng biết nghe đàn?!
 
Từ Kỳ: Thưa đại nhân...người xưa có câu:" Thập thất chi ấp, tất hữu trung tín".  Nếu đại nhân khinh chỗ quê mùa không người biết nghe đàn, thì cũng không nên có người khảy lên khúc đàn tuyệt diệu.  
 
(GIẢI BÀY NIỀM RIÊNG)
 
Tử Kỳ:  Xin thông hiểu, để tôi tỏ tường vài lời
 
Tiết thu trên đường rời Sơn Mã Yên
 
Dù thân hèn quê nhưng vẫn dùi mài câu sử kinh
 
Đốn củi nuôi thân, nhưng trí tài nào thua mấy người...
 
Cung đàn ai oán  khiến tôi lạc hồn
 
Rừng hoang sâu lắng  thanh âm vọng xa
 
 
Bá Nha: Nghe qua dường như hiểu thông Dao Cầm  
 
Cho tôi tận tường, người thông kinh sử có biết khi xưa ai làm đàn này
 
Đừng nên thi lễ, mau bước ra đây, lên thuyền ngồi cùng...
 
Tử Kỳ : Đa tạ, nếu đại nhân cho phép, tiểu dân đây xin  nói lên những gì mình biết...
 
Bá Nha: Xin mời hiền hữu
 
 
(THÔNG MAI)
 
Tử Kỳ: Ngày xưa Long Tổ Phục Hy ngắm cây Ngô Đồng
 
Lưu tinh sa xuống cành cây mà dẫn chim Phụng Hoàng
 
Tường qua đây chính điềm may á a a à
 
Thân cây dụng thủy trầm lưu, rồi đẽo ra Dao Cầm
 
Đường tơ giăng phím huyền âm ví như Ngũ Hành
 
Sau khi Ấp Khảo vì cha, lòng nhớ thương mới thêm Văn Huyền.
 
Ngày sau Chu Vũ diệt Thương khí Vương oai hùng
 
Nâng cao sĩ khí ngàn quân mà đã thêm Võ Huyền
 
Dao Cầm kia, trải bao đời, Thất Huyền cầm vô song à ha (Thất huyền cầm nghĩa là đàn có 7 dây)
 
Khảy lên tuyệt thế trần đời, truyền rung cảm tâm tư con người, đàn rung từng cung ví như tơ lòng
 
Bá Nha: Tai vừa nghe, đó quả trang nhân tài lào lào lượt thao tài hoa
 
Mới khảy qua là khúc đàn gì, dùm phân tỏ tôi nghe đôi lời, mời ai vài chung dưới trăng luận đàm
 
Tử Kỳ: Xưa Khổng Tử khóc thương Nhan hồi, buông ai oán bao cung đàn
 
Ngài  rung đường tơ, đứt ngang chưa tròn
 
Thương Trò Yêu bởi số trời mệnh yểu đành phải vong
 
Lòng tiếc thương ngậm ngùi nên gửi tâm ở nơi dây đàn
 
Bá Nha: Huynh   uyên bác hơn bao người, sao quy ẩn nơi sơn tòng
 
Tử Kỳ: Vì song đường tuổi xế chiều đâu nỡ xa nhà  
 
Bá Nha: Tôi họ Du, chốn Sở trào quê quán, tự Bá Nha
 
Dùm tỏ qua tôi tường, danh tánh huynh... há ha ha hà
 
(Thoại)
 
Tử Kỳ: Thưa ngài, Tôi họ Chung tên Huy, danh  tự Tử Kỳ , nhà tại Tập Hiền Thôn, gần núi Mã Yên
 
Bá Nha: Quý hữu quả thấu triệt nhạc lý. Khi xưa, Đức Khổng Tử đang khảy đàn, Nhan Hồi từ ngoài bước vào, thoảng nghe tiếng đàn u trầm, nghi là có ý tham sát, lấy làm lạ, liền hỏi Đức Khổng Tử. Ngài đáp: Ta đang khảy đàn, bỗng thấy mèo bắt được chuột, liền khởi lên ý niệm tham sát mà hiện ra tơ đồng.
 
Nhan Hồi đã nghe tiếng đàn mà biết lòng người khảy đàn. Nay Hạ quan khảy đàn, lòng tư lự điều gì, quý hữu có thể đoán biết chăng?
 
 
Tử Kỳ: Đại nhân thử dạo một khúc,  tiểu dân xin lắng nghe.
 
 
 
(Xầy Hui)
 
Bá Nha: Buông tiếng đàn bổng trầm, người nghe thử ý tơ nơi nào...
 
Tang tình tang tình tình tình tang tình tang, Đàn ngân vang hòa ánh Trăng trên trời
 
Tử Kỳ : Từng âm sắc, ví như nỗi lòng quân tử, là Cao Sơn chí nơi non ngàn
 
Bá Nha: Không hề sai, lời người không hề sai, tiếng tơ đặt ở nơi cao vời
 
Đây tiếng đàn ngân trầm, người nghe thử ý tơ nơi nào
 
Tử Kỳ: Tai vừa nghe đàn tựa dòng sông cuộn dâng, là Lưu Thủy Hán Dương xuôi dòng
 
Đàn buông tiếng bỗng nhiên chim rừng ngưng hót
 
Đàn ngân nga gửi cung tơ lòng
 
Bá Nha: Như người say cung đàn dạo trong hồn mơ
 
Lãng du khúc tơ nhạc lòng ( khúc tơ lắng trong tiếng lòng )
 
 
(THOẠI)
Bá Nha: ha ha ha…Tử Kỳ hiền hữu...Xưa nay người đời ca tụng tiếng đàn của Bá Nha này nhưng có mấy ai thấu được tâm tư trong tiếng đàn của ta như hiền hữu, thật quả là xứng với hai chữ Tri Âm
 
Tử Kỳ: Đại nhân, đại nhân đã quá lời rồi!
 
Bá Nha: Hiền hữu ơi...
 
(NGÂM)
" Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa."
 
(Xang Xừ Líu)
 
Người xưa nói: Uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén cũng còn ít
 
Nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng đã nhiều
 
(Vô Xang Xừ Líu)
Nếu Hiền hữu không chê thì hãy cùng ta kết nghĩa Kim... Bằng
 
Nào.. cùng khấn Thiên cao... chứng nghĩa tri âm
 
Đệ hãy cùng ta... Tấn quốc theo về...
 
Tử Kỳ: Ơn nghĩa đại huynh... Tử kỳ cảm phục, nhưng chữ hiếu ân đệ còn mang nặng
 
Tuổi già sức yếu  lưng cong
 
Đệ phải ngày đêm ở cạnh song đường
 
Bá Nha: Chữ hiếu đi đầu, huynh thêm lòng cảm khái
 
Vậy hai nén vàng ròng, đệ hãy mau cầm lấy...
 
Hẹn Tiết Trung Thu của ngày này năm tới
 
Huynh sẽ quay về  nơi núi Mã Yên
 
Huynh đệ tương phùng  vẹn nghĩa tri âm
 
(Tiếng gà gáy)
 
Tử Kỳ: Kìa đại huynh, huynh đệ ta mãi lo hàn huyên trò chuyện mà quên cả thời giờ...
 
Bá Nha: Trời đã sáng, huynh cũng phải mau lên đường về Tấn trào phục mệnh..
 
Hiền đệ, hẹn ngày này năm sau huynh đệ ta cùng tái ngộ...
 
Tử Kỳ : Lời của đại huynh đệ xin khắc cốt ghi tâm...
 
(SẦU NGUYỆT HẠ)
 
Bá Nha: Lời tạ từ xin kíp lui thuyền, hôm nay tương phùng, giữ câu Kim bằng, tri kỷ tình thâm
 
Tử kỳ: Ngày này lìa xa hẹn ngày trùng lai chợt nghe cay đắng, như phải xa một người thân bao năm
 
Xin chúc huynh bao điều tốt á à a
 
Bá Nha: Nên vơi u phiền cách xa hôm này năm tới trùng lai..
 
Từng dòng nhòa cay, chợt nghe lưu luyến há ha hà ha
 
Trong lớp sương ai mờ xa...
 
 
Tử kỳ : Bá nha! hiền huynh !
 
Lời nghẹn lời đưa tiễn anh hiền, trông theo con thuyền nước đưa xuôi dòng xa mãi mờ xa
 
Hẹn ngày trùng lai giọt lệ trào tuông hiền huynh đâu biết,  Núi Mã Yên, đệ chờ trông tin huynh
 
Lê bước chân quay lưng dời bước á à a
 
Khi em quay đầu, bóng huynh không còn, sông phủ mờ sương...
 
Một câu tri âm sao nghe chua xót á a a hà ha, mới đó vui sao lìa xa
 
Biệt ly thưở này hà hà, mãi ghi lòng hôm đó kết giao...
 
(HẾT)
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung