Loi-hat-trich-doan-chung-vo-diem - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-trich-doan-chung-vo-diem

Tu-lieu > Loi-hat-trich-doan-ho-quang
CHUNG VÔ DIỆM
TRÍCH ĐOẠN - CHUNG VÔ DIỆM

( Thoại: )
 
Tề Thiên Vương
 
Ô kìa, một giai nhân tuyệt đẹp
 
Chung Vô Diệm
 
Bệ hạ
 
Tề Thiên Vương
 
( Nguyệt Vân )
 
Trông qua dáng Tiên, bồn chồn ngây ngất tâm hồn
 
mỹ nhân khá mau phân tỏ, tên nàng là chi
 
quê quán nơi đâu, phân bài đuôi đầu.
 
Chung Vô Diệm
 
Nghe lời vừa phân, khiến thêm đau lòng
 
ôi sao đắng cay tuổi thân nhan hồng
 
bởi xưa xấu xa nhan sắc, khiến chồng miệt khinh
 
không thương xót cho, hoa đào bạc phần.
 
Tề Thiên Vương
 
Ai làm buồn khanh, hãy phân ta tường
 
ai gieo đắng cay ai chẳng thương trang đài
 
Chung Vô Diệm
 
Thiếp đây sống nơi cung Cát,  nhưng Thánh Hoàng thờ ơ
 
đuổi xua lãnh cung…. đọa…. đày.
 
( Nói )
 
Tề Thiên Vương
 
Sao......
 
Nàng sống ở hoàng cung à
 
Sao quả nhân chưa từng diện kiến
 
Chung Vô Diệm
 
Bệ hạ số phần  thiếp vô duyên bạc phước mà
 
Tề Thiên Vương
 
( Tây Vương Nữ )
 
Lời nàng phân, như trách như đang hờn ta
 
Chung Vô Diệm
 
Là Thiên Tử, sao chẳng tròn câu thủy chung
 
ngày hôn lễ đâu thấy, lời hứa sao đành quên
 
 
 
Tề Thiên Vương
 
Hỡi nàng, nguồn cơn khá mau bài phân.
 
Chung Vô Diệm
 
Tuổi xuân năm tháng ngóng trong tình lang
 
Thiên nhan vong ước để duyên lỡ làng
 
Tề Thiên Vương
 
Nàng là ai, sao nhớ ta chưa từng quen
 
Vì sao phải, oán trách tình duyên trái ngang
 
Chung Vô Diệm
 
Chàng quên câu thề xưa
 
Tề Thiên Vương
 
Nàng tánh danh là chi, nóng lòng…
 
Ta đây rất muốn…. tường…. tri.
 
Chung Vô Diệm
 
( Vọng cổ câu 3)
 
Phải, Thiếp là người kề cận thiên nhan nhưng thánh hoàng  đâu đoái tưởng...
 
Nhờ sư mẫu xót thương thay đổi hình đổi dạng thử bạn tình lang chua xót dạ tâm.... chàng.
 
Tả đột hữu xông sanh tử không màng.
 
Phò tá tề bang gồm thâu lục quốc
 
Chung Vô Diệm năm nào Chàng tao ngộ  chốn vườn dâu
 
cũng là ngày tín vật trao nhau lời hứa năm nào sao chàng chẳng nhớ
 
Vượt dặm đường xa tìm chồng cho thõa dạ
 
giữa chốn tề bang  chàng phong chức Dương hoàng.
 
 
 
Tề Thiên Vương
 
Sao ta phong chức cho nàng làm
 
Chiêu Dương hoàng hậu à
 
Chung Vô Diệm
 
Dạ, dạ phải
 
Tề Thiên Vương
 
( Cao Xang Xim )
 
Nghe nàng phân tỏ sao hồ nghi
 
Chung hoàng nương nơi Tề trào
 
Ta trao nhau bao lời thề
 
Ta không thăng chức Dương hoàng
 
hoang mang tâm tưởng, có chi chứng minh Ta tường
 
Chung Vô Diệm
 
Ngày đầu ta gặp gỡ, nơi vườn dâu trùng phùng
 
duyên ba sinh do Trời dành, sao đoạn tình tứ duyên hòa đôi
 
Tề Thiên Vương
 
Khanh hãy, đưa ra đính hôn năm nào
 
Chung Vô Diệm
 
( Lưu Thủy Hành Vân )
 
Chung Vô Diệm
 
Đây tín vật ngày xưa ai đã trao
 
thay lời đính hôn năm nào
 
Tề Thiên Vương
 
Không sai, ngọc bích năm xưa vốn dòng Dương Gia
 
nhưng giờ sao khanh sắc nước khuynh thành
 
Chung Vô Diệm
 
Xưa mẫu thương tình ban phép linh
 
làm đổi thay dạng hình
 
Thiên nhan yêu sắc, quên đi nghĩa tình phu thê
 
thần xin lui chốn xưa quay về.
 
Tề Thiên Vương
 
( Vọng cổ câu 5 )
 
Phải, nàng ơi dẫu ta là một đấng  minh quân  nhưng trái tim ta đâu khác chi người dân giã...
 
Cũng biết yêu thương Biết lòng rung động trước một giai nhân sắc nước khuynh.... thành.
 
Khanh hãy nghĩ suy đừng bỏ trẫm cho đành.
 
Đừng nói chi ta là một vì Thiên tử
 
Trong thiên hạ này cũng lắm kẻ bảy thiếp năm thê
 
huống chi khuôn mặt của nàng lúc trước thấy mà ghê hà
 
Mà chư hầu còn phải kiêng phải nể nữa đó
 
Nhưng ta đâu dám chê vẫn đặt nàng  lên ngôi cao chín bệ
 
xin hãy cảm thông đừng ôm hận vào lòng.
 
Chung Vô Diệm
 
( Giao hoa )
 
Nở đâu đem tâm  trách chồng
 
Ấy do trên hoàng thiên đã ban
 
Thiếp mang dung nhan xấu xa
 
Mới mong gồm thâu chư hầu.
 
Tề Thiên Vương
 
Ôi thoảng nghe qua xót xa
 
Cảm thương  cho hồng nhan chẳng may.
 
Chung Vô Diệm
 
Duyên tình ngang trái
 
phải vương  mang nhiều đắng cay
 
số cam đọa đày
 
Tề Thiên Vương
 
( về Xề câu 6 )
 
Chung nương, Chung nương ơi  nàng đừng buồn tuổi nữa
 
vì có Trẫm đây sẽ luôn ở cạnh bên nàng
 
Chung Vô Diệm
 
Bệ hạ, Lời chàng  khắc cốt ghi tâm xin Thiên tử giữ lời  đã hứa
 
Tề Thiên Vương
 
Trẫm đây  chẳng nói hai lời
 
chung thủy trọn đời trọn kiếp không phai.
 
Chung Vô Diệm
 
Tạ ơn Bệ hạ
 
Tề Thiên Vương
 
Chiêu Dương hoàng hậu
 
Chung Vô Diệm
 
Bệ hạ…..
 
( Quân Vương và Thiếp )
 
Chàng là Chúa muôn loài
 
Tề Thiên Vương
 
Nàng là ánh sao Trời
 
Chung Vô Diệm
 
Nơi Tề Bang Đức Vua anh minh
 
Tề Thiên Vương
 
Ngôi Hoàng nương chánh cung là nàng
 
Chung Vô Diệm
 
Nhờ hồng phép nhiệm mầu
 
Tề Thiên Vương
 
Trời già đã an bài
 
Chung Vô Diệm
 
Duyên tiền khuyên kiếp xưa cùng trao
 
 
Tề Thiên Vương
 
Nơi vườn dâu yến oanh trùng phùng
 
Chung Vô Diệm
 
Bởi do mệnh căn lá lai
 
đời hồng nhan phải cam chịu sầu đau
 
Tề Thiên Vương
 
Nơi lãnh cung vương hàm oan
 
để nỗi sầu làm ước đôi bờ mi
 
Chung Vô Diệm
 
Cùng lục quốc tranh tài
 
Tề Thiên Vương
 
Nàng gồng gánh san hà
 
Chung Vô Diệm
 
Duyên tình ta kết đôi trăm năm
 
Tề Thiên Vương
 
Trao tình yêu khúc tơ nhạc lòng
 
Song ca
 
Duyên tình ta kết đôi trăm năm
 
Trao tình yêu khúc tơ nhạc lòng.
 
Ái Khanh,   Bệ hạ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung