Loi-hat-trich-doan-hiep-thien-thanh-quan-dai-de - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-trich-doan-hiep-thien-thanh-quan-dai-de

Tu-lieu > Loi-hat-trich-doan-ho-quang
HIỆP THIÊN THÁNH QUÂN ĐẠI ĐẾ


Thán:
Quang Minh Huệ nhãn  chiếu càn khôn
Thánh đức lưu ân bảo quốc tồn
Đế diệt sơn hà an trăm họ
Quân thiên đại đế độ muôn dân.

Xảo bản:
Suất diện bịnh suất... tâm
Kỵ xích thú truy hà.... phong
Há ha hà há hà ha há hà ha.
Thăng đăng quan lưu thiên sử
Đao thanh long uyển nguyệt ẩn di sứ bất quý thanh thiên.

Hành thình húng:

Xưa trung can phò Vua Hớn bang
trải mật phơi gan màn chi tử sanh
chính trực lòng riêng mang
Tào gian ngàn phen hải kinh
nay Tây phương già lam thánh phong
trong muôn phang thần ma nể kiên
sắc ấn phò tam thiên
quyền riêng càng khôn khấu soi.
Chánh bất kỵ bọn tà quyền loạn pháp
khí bất dung lũ nhũng lạm su quyền.

Phá vòng vây:
Luật trời là nghiêm khắc
xử phân một li chẳng sai
muôn ác gian gạt lừa rồi đau khổ riêng mình mang
nhìn trong ngàn nhân thế mấy ai tà gian vững an
than trách muộn màng nghiệt giăng chẳng con đường lui
Lòng gian đừng nên giữ lưới thiên nào đâu bỏ qua
thiên biến luôn tuần hoàn không nên oán thán trời xanh
phàm duyên phần căn số bởi do bội tư đắp xây
đạo đức luôn gìn lòng sờn chi gió muôn trần sinh
tài dù cao đến đâu đức mòn đành cam nhơ danh
là trượng phu đứng thiên đội trời vai mang
tung hoành hiên ngang cung đình ngay gian
ngàn năm vẫn luôn vang danh
không am tường luật trời  
không thể xem như đời trượng phu chính nhân tròn ân.

Thoại:

Hey.. Châu xương..

Dạ..
Quan Bình

Dạ...

Tương sớ cho gia gia.

Dạ...

Tra án:

Con ơi thôi chớ sanh lòng e bao nỗi nạn tai vướng mang
khuyên mau tỉnh tâm quay đầu chớ tính toan sâu độc giựt dành.
Tà gian man trá nói lời ngược ngang
thỏa mong vững an tràn lan nghiệt quả
thượng đò cỏi âm ti xiết bao luật hình ngàn thê lương.

Trương chi mỵ nương:

Trần miền dù phân ly ơi hiếu nhi ghi tất lòng
Thiên triều minh chứng
ứng linh oai phò chánh trung can hộ đàn con dâu bể tam môn.
Thơ ta trao thế nhân luôn giữ bao ân tình con trẻ
Tiên giới nhân tâm giữ gìn giới vô di đạo mầu từ bi.

Xách xuổi:
Chư thiên mong cầu niềm riêng
ngàn muôn dân chúng ấm no thanh bình
mưa gió thuận hòa quốc thới dân an.
Chẳng mong đợi gì vinh sang
càng không mong đợi cổ cao mâm đầy
tất dạ cao dày minh chứng thẳng ngay.
Thuận thiên tích thắng thuận địa ắc tồn... sanh.


Thần Uy vang tam trấn oai nghiêm
sắc lệnh khuôn phò tam thiên xử phân xét soi công bằng
Chánh thần Chơn quân Đại đế cái thiên Phật Đàn trừ quỷ thâu ma.
Vạn cổ thần châu cửu nhất
Thiên thu chánh đức ngã vô song.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung