Loi-hat-trich-doan-hon-de-ruoc-dieu-tri - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-trich-doan-hon-de-ruoc-dieu-tri

Tu-lieu > Loi-hat-trich-doan-ho-quang
HỚN ĐẾ RƯỚC DIÊU TRÌ( Thoại )
Vua Hớn Võ đế hay Hán Vũ đế
là vị Vua thứ 5 của nhà Hớn Trung Hoa
có hùng tài đại lược nhưng cũng rất tín ngưỡng Trời Phật
khi Hớn Võ đế mới lên ngôi
Ngày có pháp nguyện lập một cảnh chùa thật tráng lệ gọi là Hoa Điện
để sùng bái Trời Phật đến năm Hớn Võ đế được 61 tuổi
nhà Vua tổ chức một lễ khánh thọ đáo tế long trọng
Ngày có sở vọng cầu khẩn thế nào cho có Phật Mẫu giáng xuống chứng lễ
nên nhà Vua lập bàn hương án  trước sân Chùa cầu khẩn ngày đêm
và không biết đức Phật Mẫu ngự ở nơi nào và có thấu biết chăng
lúc bấy giờ có ông Đông Phương Sóc tu đắc đạo thành tiên
mà trước kia ông có làm quan  trong triều đình của Hớn Võ đế
sao về núi tu luyện đang ngồi tịnh chợt động tâm liền đoán biết rõ
mọi việc của Võ đế nơi triều đình ông liền xuống núi đi đến kinh đô
và triều đình diện kiến Võ Đế
Vua Hớn Võ đế gặp Đông Phương Sóc
thì rất mừng rỡ thuật hết mọi việc cho  Đông Phương Sóc nghe
và nói rõ ước vọng của nhà Vua nhân thuộc lễ  khánh thọ đáo tế
là sở cầu đức Phật Mẫu chứng lễ mà không biết đức Phật Mẫu ở nơi nào
và nhờ ai đi thỉnh may mắn có Đông Phương Sóc đến lãnh chiếu chỉ ra đi
Đông Phương Sóc đã đến được Diêu Trì cung nơi cỏi tạo hóa thiên
Đông Phương Sóc xin vào yết kiến đức Phật Mẫu và tâu bài hết
các việc của  Vua Hớn Võ đế khẩn cầu đức Phật Mẫu cảm động và phán
Phật Mẫu sẽ gián phàm vào đêm thập bát canh mười
chứng lễ khánh thọ của Hớn Võ đế theo sự khẩn cầu
sẽ đem theo bốn vị Tiên Đồng, Ngọc Nữ
nhặt đờn ngâm bài chúc thọ và tặng bốn quả đào tiên
khi Phật Mẫu đến có thanh loan báo tin trước

( Hoàng mai phụng hoàng san )
Hành trình qua mây xanh đến Diêu Cung
dương gian chọn chốn Thiên đình tâu thỉnh lời xin
cầu mong trên Mẫu Nương Nương thương tình
gián lâm vào Hoa Đình Huyền vi khánh minh lưu truyền
Trông từ xa mà tỏa mùi thiền đẹp tuyệt vời khung cảnh thần tiên
làng khói chơn nguyên khiến lòng tan lụy phiền
Diêu Trì hoàng cung rạng ngời
muôn sắc hào quang chứa chang gọi mời.

Đứng lại, Diêu Trì cung cách biệt trần hoàng
người nơi nào sao dám vào đây
khôn hồn lìa xa nơi này Phật Mẫu tường tri nghiêm minh la rầy.

Nghiệp trần mang phò Hớn hoàng triều
thần thiên đình Đông Phương Sóc thần tiên.

Đông Phương Sóc?

Mong nhờ tiên nữ hướng thương tình
xin giúp vào cung lễ thưa Phật Bà

Lễ thưa Phật Bà?

Vâng!

Nhưng mà người nghe ta hỏi?
Trình Mẫu nương về nguyên nhân gì
lòng thẳng ngay hay tà tâm
người thế gian ngàn sai lầm Phật Mẫu đang buồn thương âm thầm.

Vua truyền ban Phương Sóc thành toàn
cầu nguyện Bà di giá triều loan

Ông là thần tiên đạo mô
mau thử tài nhau mới mong thưa hầu.

( Thoại: )
Kìa

Hãy xem đây

A thất thiên tiên muội dừng tay lại.

Tỷ

Muội

Kìa, Phi Yến cố nhân, nàng

Đông Phương Sóc

Tiên muội phiền Tiên muội
vào trong trình báo lại cùng với Phật Mẫu
còn mọi việc ở đây để mình ta lo liệu.

Dạ, em xin vâng lời nương tỷ.

Phi Yến

(  Tương phùng:  )
Thời gian qua ngăn cách đôi đàng
tưởng muôn thu khó mong trùng hoan
Kìa duyên xưa tương kiến Diêu Trì
người xưa ơi  xuyến xao dâng tràn ngẩn ngơ câu hợp tan.

Nàng ơi dương thế ly tình
trái ngang duyên vỡ tan niềm tin
buồn cô đơn thương tủi thân mình
tìm non xanh khổ công tu hành {....}
đắc thiên tiên {....} quên lợi {.....} danh.

( Vọng cổ câu 5: )

Cừu xưa thiếp phụ chàng vì vương lệnh phải tiến cung thề giữ vẹn thủy chung đành liều thân nhi {...} nữ.
Nhờ Phật Mẫu hồng trần gián ngự cứu độ hồng nhan phủi sông mê từ biệt nẻo u {......} đồ.
Lìa quế trượt sương si thụ hưởng vị cam lồ.
đường đạo hạnh điểm tô Diêu Trì cung
gắn phước ôi huyền vi linh hiển diện mà ta còn gặp nhau
niềm vui buổi tương phùng là cùng pháp họa cao
tình yêu của thuở nào thay vào lời pháp bảo
thứ Phi Yến tiên cô đạo huynh  Đông Phương Sóc
tu luyện ngàn năm mưa mốc tựa bồ đề.

( Lý tòng quân: )
Kiếp pháp Bà đang chang hòa xót thương
nếp tư hương đang cố tâm ta bà
cần nên thưa vào mong chào lạy Mẫu
hồng đức gián lâm thưởng ban mong đợi.

Dân chúng nhiều tai ươn do bởi lòng ma vương.

( 4 nhịp xề câu 6: )
Hớn Hoàng Đế đang chờ mong đợi
cầu mong sao long hoa dứt hội tương phùng.
Vua quan  năm vóc dập đầu
khẩn cầu Phật Mẫu hạ phàm gián lâm.
Độ trì đệ tử thành tâm đàng tràng lễ bái âm thầm khẩn xin.

( Thoại: )

Đông Phương Sóc.

Xin người...

Mẫu đã biết tấm lòng của Đông Phương Sóc

Phật Mẫu, Phật Mẫu

Kính bái Phật Mẫu

Các con hãy đứng lên

Đội ơn Phật mẫu

Phủ hướng Trung nơi huyện Thành Cổ
tĩnh Thiển Tây  nếu khổ ứng linh thượng tuần tỏa ánh quang minh
Chim loan mẫu ngữ truyền tin săn đợi.

( Ngâm hơi xuân: }
Tam nhựt Mẫu tâm thành kính mẫu
tấm lòng son  vọng thấu Diêu cung
Gia gia xum họp trùng phùng
Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình
cơ thiên lý  Ngọc Hoàng định luật
điểm nguyện vi vô cực chuyển khai
Sắc ban Phật Mẫu tỏ bày
lệnh truyền tiên thánh nữ nam hẳn tường.

Diêu cung điện là nguồn gốc cội
Trì luật kinh thoát khỏi sông mê
kim ngôn tình mẹ châu phê Mẫu chờ con dại tái tê lòng già.

( Tình yêu cao cả: )

Thiên lý công minh chứng nương vị tình
hội Long Hoa đến nơi chua xót khó ngăn lệ rơi
bi thảm con ơi nói không thành lời
tan thương dâu bể nơi đâu quay về
Kỳ ba lâm khó khăn ma tà yêu tinh bủa giăng
vùi sanh linh cảnh tiên cách ngăn
thành tâm ẩn tu Di Đà sao tiếng nam mô
chốn thôn trang khắp kinh đô đạo vàng... điểm... tô.

( Vọng cổ câu 20: )

Nam mô Kim Mẫu sắc lệnh truyền ban khắp cỏi nhân gian như chuông vàng ngân điện {...} thánh.
Giáng trần độ chúng sinh thoát khỏi vòng thảm cảnh bởi sai đường tà mị nên giờ đây phải gánh nghiệp
luân {.........} hồi.
May mắn gặp thiện nhân pháp thị luân hồi.
Hớn minh đế đang chính mình
ngồi chờ phân lệnh lạy Phật Mẫu
thương tình giáng thế độ nhân.
Phương Sóc là trung thần thương nước an dân
sớm tỉnh ngộ mới  tu thành chánh quả.
Phật Mẫu hãy xót thương từ bi hỷ xả
cứu độ kẻ mê tâm  thoát khỏi thương bùn.

Chúng sanh cỏi ta bà thật nhân hậu thủy chung
nghiệp xấu còn mang khó thoát vòng khổ ải.
Phật Mẫu buồn thở than thương đàn con dại
nghiệp số luân hồi số kiếp chịu trầm luân.

( Hoàng mai trả ngọc:  )

Quy y Mẫu kính bái xin mẹ hiền giáng linh
cứu khổ nhân sinh nơi ta bà sắp lụy mình
kia ngàn muôn quỷ ma đang tung hoành  chẳng nương tình.
Mẹ ơi Hớn bang ngự tiền chứng minh
từ bi cứu nguy cho chúng {....} sinh.

( Vọng cổ câu 20: )

Kính Mẫu nương Hớn Võ đế khánh thọ ngày đáo tế trang ngiêm trước thềm hoa {...} điện.
Cầu Phật Mẫu hạ trần ban điển gián cơ huyền linh sáng niềm tin  thỉnh nguyện an {....} bình.
Phật mẫu ngự chiêm loan vào Hớn quốc Hoa Đình.
Thuyết pháp hội Long Hoa tam giáo
chuyển cơ thánh rước đại thừa pháp bảo tuy căn.
Độ trì ta độ cả ly tân sai đạo pháp tu hành
phải chịu cảnh  nghiêm sanh thọ án.
Mẫu nương thương trao bát bửu kinh luân tam bảo
các con thọ được cuối dạng đăng chơn đạo linh hồi.

Khẩn người giáng thế  độ sanh
phàm trí tối tâm con người không nhận biết.
Đặng chúng sanh thoát vòng khổ ải
đạo vàng xứng đáng trọn phần đường tu.


Thoại:

Đông Phương Sóc

Mô... Phật

Nào, các con hãy đứng lên.


( Kê toa: )

Mau mau kiếp quay về chầu minh Vương
truyền tin phước duyên Mẫu nương đăng đàng hâ ha hà ha..
Chân người thập bát khi tiếng nhạc Trời trổi vang điềm linh
Thiên đình chiêm loan đăng trình
Phật Mẫu điềm linh gián Long Hoa đình.

Lạy từ Phật Mẫu quay gót dương trần báo tin mừng thay
đạo đồng chư tiên hẹn ngày {...}
thập bát tròn trăng hưởng ban vui {...} vầy.


Dạ... Đông Phương Sóc xin bái từ Phật Mẫu

( Trăng thu dạ khúc: )

Khói.... hương dâng trọn lòng thành tâm khấn xin
tha thiết chốn Hoa Đình Phật Mẫu thương tình
huyền cơ kính vái tâm linh
cứu cho yên định chúng hiền quần lương vững tin
Điện vàng uy nghi Chúa tôi mong chờ
Phật Kim Mẫu ngự cho ngàn chúng dân hưởng {...} ân.

( Thoại: )

Hoàng Vương Cung bảo điện
Hương xông xạ  ướp khói trầm dâng
Vương quan đồng phủ phục các luân
Quỳ vong bái Diêu Trì Kim Mẫu
Kính bái Phật Mẫu
Các con hãy đứng lên

( Nhạc: )
Xin dâng đốt linh đăng
mừng Phật Mẫu quan lâm
chén cho tâm giữ ân thâm nguồn ân Mẫu vô bờ.

Nơi kiếng đây bút kinh mây
lời Mẫu giáng như biển trùng dương
ôi thế nhân  khóc than thống thiết
đăng chiếu con quy y.

Mẹ hiền Kim Mẫu luân
trầm hương tỏa niềm tin
tiếng các con vang vọng ngàn phương
thập bát soi trăng mười.

ha hà, hà ha há ha
ha hà, hà ha há ha.....

Kính bái cầu Kim Mẫu tự tổ hoa tươi hồng các con quỳ dâng
theo gió mây vang vang nồng nàn đưa đến Diêu Cung.

Quả tươi xanh quả tươi xanh bằng như ánh trăng thanh
điểm linh quang  chiếu mênh mang tràn tất cả san hà
Mẹ hiền trên bửu ngai thầm ban các con  điều may
khắp mẫu đơn toại lòng thay dân nước an trong ngoài.

Hoa Cung quỳ dâng thúy thanh
ngàn thuở chẳng phai lợi Mẫu
non cao rừng xanh nước biết tam cỏi
chúng con bền gan Kính chúc dâng  hai chữ vô cương.

Chén thiêng linh  mười phương tỏa sáng..
Thương dâng chứng minh đăng đàn.

Nam mô vô thượng thư không Địa Mẫu
dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh.


( Vọng cổ câu 20: )

Từ hổn độn Chí Tôn hạ chỉ Cho Mẫu quyền quản khí hư vô
Lấy ân oán tạo khắc ân đồ Muôn vật sẽ ra tra sanh hóa các con hỡi..

Linh hiển mẹ hồng ân cao cả...

Tâm chơn kinh mẹ tỏa lời châu hoằng khai đại đạo siêu {...} mầu.
Phước Lộc Thọ hiển vinh các con có hiểu chăng
người mẹ mong cầu.
Chính mẹ bảo tôi hiền Chúa thánh
minh quân sáu vị quy tài
Thiên Hoàng con  trưởng sơ ngay
Ngự Hoàng Vua Long Mạch thứ hai
Vua Hoàng đức tài tam đế
Vua Phục Linh hiển linh
Vua thần nông thứ năm Châu Ngọc
Vua ngư ngư thứ sáu yên phục tấm thân an nhàn,

Cỏi Phật đã tạo ra Bồ Tát thần tiên
và trên tầng linh hiển bao nhiêu mặt khách anh hào
công thủy nông thương sao chẳng thuần lương
để tấm thân đoạn trường.

( Nam ai lớp mái: )
Lời Phật Mẫu giáng cơ là thước ngọc khuôn {.....} vàng.
chúng con hối hận muôn ngàn
thầm cho mạng sống khó bảo toàn
giữa thời kỳ hạ nguơn Tâm Bồ Đề
hướng nẻo Phật môn
sẽ thương tình Phật Mẫu tại từ tôn
quê hương bạo chuyển sanh tồn
Bảo ngọc quay về  Thiên Cung.

( Thoại: )

Tứ vị tiên đồngnữ nhạn

Dạ...

Lễ khánh thọ mừng ân Vương đã mãn
ban đào tiên chúc phúc vạn trường sanh
Vua, Quan, Dân hãy tạo duyên lành
Long Hoa hội sẳn dành tình an lạc

Mô... Phật, Đội ơn Phật Mẫu

( Nhạc: )

Đội đức trên Mẫu Nương từ tôn
ban ơn soi đường nhân sinh miên trường vui phước an khang.

Chốn lòng hiền chân tu triền miên
cảnh hữu duyên nước mây thần tiên
giờ phút nghe thiền khiên.

Nhân thế gieo bao buồn đau
non cao câu kinh trao nồng
gió mát mây trắng hân hoan Trời thanh
muôn đời không tử sanh.

Nguyện chúc cho Hớn bang triều loan
gian sơn huy hoàng muôn dân sống toàn
tu tâm đức nhân.

Nguyện nhà nhà hân hoan hòa ca
trái gấm hoa ẩn tu ngày qua hầu Mẫu  không còn xa.

Minh Chúa nên ghi lời ta
thập bát gieo duyên trăng mười
tô dương oai đức toàn dân nhàn an
Vương quyền mẹ thương ban.

Đội đức đại từ tôn Kim Mẫu.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung