Loi-hat-trich-doan-noi-long-quan-the-am - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-trich-doan-noi-long-quan-the-am

Tu-lieu > Loi-hat-trich-doan-ho-quang
NỔI LÒNG QUAN THẾ ÂM
Tác Giả: Lăng Ba

Ha hà ha ha há, hà ha ha há
hà ha ha há ,hà ha há ha.. hà {...} ha.

Tằm vương tơ:
Chốn Nam Hải không phút giây an nhàn.
Vì vạn lời khóc than con khờ vọng thấu mây ngàn.
Lệ tuôn lai láng nào khác chi trùng dương.
Xót thương nghẹn lời thấy thân con như bèo trôi.
Ngày yên vui  Nhớ chi lời răn
Nay vương thảm bi  Âu hóa căn đã định phần
Lòng pháp luôn từ bi rộng vòng tay
Chịu qua bao kiếp tai Đường về cỏi tâm sẽ dịu linh.
Vụng kiếp tu Con ơi khổ sanh triền miên.
Xót thấy con trẻ, vận thần oai ta kiếp ứng.
Nhưng mãi vay chẳng lo tu mình thì dòng sầu không tan.
Con vương nguy nàn ánh khóc than mong nghiệp tan
Nhưng nhân quả công bằng gieo nghiệp oan thân đành phải mang.

Hà ha ha há
há ha ha hà ha

Câu thơ yên ngựa:
Lời vàng trao con thơ tu tâm sẽ an nhàn.
Nhẹ lòng tu hư danh con sẽ tan thân mình.
Bể dâu muôn thuở chôn đời ngục hình đọa đày riêng mang.
Lửa thiêng xích xiềng tâm luôn khổ sầu.
Nên nghe lời khuyên Ghi sâu niềm riêng
Đời tu như đóa sen hồng Mặc cho bão bùng
lòng không vướng sầu vương mùi bùn.

Lý cây bông:
Vai mang trọng trách nặng như ngàn Thiên sơn còn thua.
Nhất tâm chuyên lòng phát niệm xua nghiệp xưa.
Tội cao sẽ vơi không còn nghiệp trần mờ phai tan.
Đường xanh trải bao sen hồng nhẹ nhàng dịu thân con.
Lòng hoài mong gìn đường tu {...}
Đây nỗi lòng Quan.. Âm {.....}
Mong thế nhân tường {.....} thông.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung