Loi-hat-trich-doan-van-ly-tuong-ton - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-trich-doan-van-ly-tuong-ton

Tu-lieu > Loi-hat-trich-doan-ho-quang
TRÍCH ĐOẠN: VẠN LÝ TRƯỜNG TỒN
 
SÁNG TÁC: TRỌNG HIẾU
(mở cảnh Tần Hương Liên đến phủ Khai phong thúc trống kêu oan)
 
Nhạc:
 
Nhìn trời u ám như diều gì uần khúc
 
đời lắm bao đổi thay ai não lòng
 
Tình là tình gian dối gây khổ đau lầm than
 
ai nỡ gieo sầu cho bao cảnh phân ly.
Ngước mắt lên trời cao tim ta nhói đau
bóng đen còn bao phủ trùm khắp cả trần gian
tiếng than vọng vang khắp nơi ta xót thương cho đời
tình đời lắm đổi thay bao điều tan tóc oán than.
Xin Ngài thương xót cho Dân thoát bao nguy nàn
để người trần gian bớt cơn oán oan.
Lòng này không xót dạ hết bao ưu phiền thế gian.
LỤC TRUNG DUYÊN 2
 
HƯƠNG LIÊN: tôi kêu oan,
 
bao công gia, quan thanh liêm
 
Xót xa... thay, đời hoa sao bạc số,
 
lời gào than. chứng cao xanh thấu cho tất lòng
 
dây tơ hồng đoạn lìa từ đây, kẻ gây ra tóc tang điêu tàn,
 
hiển nhiên cung vàng- chức vua ban huy hoàng tơ loan
 
nơi chốn thôn trang, trái ngang bẻ bàng
 
hồng nhan không màng sương gió, trông tin chồng biệt xa đế kinh
 
tiễn ai đăng trình, ước mong sao phỉ nguyền ba sinh,
 
phủi câu thâm tình, ác nhân tâm cung đình nên duyên
 
dặm trường xa quan hà nào đâu xá thân,
 
giữa đơn đình tấu trình oan khiên./.
 
(NHẠC ĐÁNH TRỐNG)
 
bao đại nhân..(dằn)
 
bao đại nhân.... (nhạc dằn mạnh)
 
(nhạc bao công nhập điện)
 
BAO CÔNG: Giữa sân đơn trống vọng liên hồi
 
ai oan khúc đuôi đầu mau phân cạn
 
HƯƠNG LIÊN: Dạ đê đầu vạn lại kêu oan
 
cầu mong gặp Bao Công Long Đồ học sĩ
 
rồi tiện nữ nguồn cơn xin tấu rỏ.
 
BAO CÔNG: Này dân phụ kia!
 
CHUNG BẢN PHẢNH XÌN
 
BAO CÔNG: Phép nước công bình ha hà ha ha , luật Tống trào nghiêm minh
 
Chẳng dị tình,… giữa chốn sân đình,
 
hãy tỏ trình oan khúc nguồn cơn…
 
Luật Tiêu Hà, quyết chẳng dung tha
 
HƯƠNG LIÊN: Tỏ niềm bi thiết á a, với bao long đồ,…
 
tường lãm hàm oan à a ,ngữa cổ kêu trời,
 
dẫu phải tan đời, nát ngọc trầm châu
 
BAO CÔNG: Ta đây bao chuẩn á á a à á,
 
nổi ức oan khổ sầu khá mau há há phân đuôi dầu.
 
THOẠI
 
HƯƠNG LIÊN: Dạ tiện dân xin đê đầu bái kiến Bao đại  nhân
 
BAO CÔNG: Phủ khai phong công minh chính trực,
 
Khuôn thước cung đình rất mực oai nghiêm
 
Nàng thúc trống sân đơn, với oan khúc gì
 
có cáo trạng ra sao hãy trình lên cho bổn chức?
 
HƯƠNG LIÊN: Dạ bẩm bao đại nhân, tiện dân không có cáo trạng
 
BAO CÔNG: Điêu phụ to gan... dám cuồng ngôn loạn ngữ
 
Quân... đánh hai mươi trượng
 
trị trừng theo quân pháp
 
(nhạc lên cao trào quân sĩ đánh, nhưng Hương Liên tha thiết cầu xin )
 
HƯƠNG LIÊN: Bao đại nhân, tiện dân không nài thân gái vượt vạn đường xa,
 
xin Bao đại nhân cho tiện dân- được tường trình thay cáo trạng.
 
BAO CÔNG: được... ta cho phép
 
quân.. ngừng trượng hình
 
ngươi hãy hà danh hà xứ, cho bổn chức tường qua thân thế
 
HƯƠNG LIÊN: Dạ,tiện dân tên gọi Tần Hương Liên,
 
quê ở Hồ Nam, Lễ Lăng
 
BAO CÔNG: Vậy nàng muốn cáo tội ai?
 
HƯƠNG LIÊN: Đương kim Tống triều Phò mã...
 
tước phẩm trạng nguyên- Trần Thế Mỹ
 
BAO CÔNG: Phò mã àh
 
nhưng... với tội danh gì ?
 
HƯƠNG LIÊN: Tội thứ nhất.. bất trung, bất hiếu
 
Tội thứ nhì giết vợ hại con
 
Tội thứ ba vào chốn cung son se kết tơ hồng
 
khi nơi thôn giã đã có người hôn phối  (nhạc dằn)
 
BAO CÔNG: Mới nghe qua lòng như tơ rối..
 
không lẽ nào, phò mã lại là người có tâm địa ác nhân.
 
HƯƠNG LIÊN: Bẩm đại nhân, được Thừa Tướng gia soi lối chỉ đường,
 
Khai phong phủ tiện nô tỏ bày oan khúc
 
xin bao đại nhân hãy nghe tiện nữ phân trần sau trước.
 
BAO CÔNG: Bổn chức là người chấp hành công lý
 
có há gì một chút thời gian
 
Tần Hương Liên, hãy tỏ nỗi ức oan
 
ta Bao Chuẩn sẽ nghe nàng phân cạn.
 
HƯƠNG LIÊN: Bẩm bao đại nhân
 
NHẠC TRƯỜNG KHÚC  CHẬM NHẸ
 
Tình tơ se… kết duyên đầu song thân đính hôn
 
Ngày tháng êm đềm vui bên mái tranh,
 
nắng mưa thay mùa thai bào mến mang
 
Phu lang miệt mài sôi kinh,
 
Long vân khoa trường công danh
 
chia ly đợi ngày tương hoan
 
Vinh sang rở ràng tổ tông họ Trần gia
 
Ra đi dặn dò đôi câu
 
trao tay song đường chăm lo
 
hai con quê nhà thương yêu
 
Kinh đô tạ từ tướng công lên trường thi khúc nhạc phân ly ướt bờ mi
 
CHUYỂN NHẠC NHANH
 
Nặng chữ hiếu ghi tâm không quản chi bao cơ hàn
 
dù phải lắm thương đau vương đắng cay tâm không màng
 
BAO CÔNG : Khá khen cho tấc… dạ nàng Hương Liên sắc son
 
trọn lòng dâu thảo, vì sao cam lá lay
 
HƯƠNG LIÊN : Trần Thế Mỹ vô tâm gieo khổ đau cho má hồng
 
BAO CÔNG : Nàng hãy tỏ phân đi ta muốn nghe bao ẩn tình
 
Chớ lắm lời điêu ngoa chẳng tha cho bình… an.
 
NHẠC LÊN CAO TRÀO
 
(nhớ lại cảnh cơ hàn gào to)
 
Cha, mẹ….
 
HOÀI MƠ
 
HƯƠNG LIÊN : Hồ Nam tang tóc
 
thê lương xót thương quyên đường lầm than ai oán
 
hạn.. hán sầu tràn lan
 
bi thiết tuôn rơi lệ tràn
 
đời nổi trôi sương gió
 
Song.. đường vùi thân
 
mẫu nhi đến nơi kinh kì
 
tìm phu lang nẻo quan san
 
trời cao khéo đùa
 
đưa vào bi than
 
trái ngang hồng nhan.
 
Nổi thống thiết bi thương sầu khổ
 
BAO CÔNG: Xót thấy Hương Liên lòng nhân bày phân thủy chung đầu đuôi
 
HƯƠNG LIÊN: Bao đại nhân thâm ân nguyện ghi muôn kiếp, Thế Mỹ vô lương bạo tàn đành ly tan dứt nghĩa tơ loan
 
Mùi công khanh, mờ thâm ân, ngàn thương đau gởi con thơ về nơi quê cũ
 
gió giăng mây mù, đổi thương ra thù..,
 
bội tình.. ba… sinh.
 
THOẠI
 
BAO CÔNG: Rồi tiếp đó ra sao?
 
VỌNG CỔ 5
 
HƯƠNG LIÊN: Tủi phận dâng trào thống hận thấu trời cao- đời dậy sóng ba đào bởi vương quyền xa… mã.
 
Lời từ biệt người xưa là hai đàng lìa đôi ngã
 
gởi lại kẻ phụ vong giọt máu thâm.. tình
 
Kẻ bạc ác tình lang quyết chẳng nhận nhìn.
 
Đưa chi vị song thân ân cần xin trao lại
 
vung tay áo phủ phàng- bài vị rớt đau thương,
 
Trần Thế Mỹ quên thề kết nghĩa với công nương
 
tâm không nhớ Quyên đường, từ vợ hiền con thảo
 
đầu lạy tạ Tướng gia người nêu cao chính đạo
 
dâng ca khúc ở Hồ nam ngày kiết nhật lương thần
 
CHIÊU QUÂN,
 
BAO CÔNG: Nghe bao lời thầm dâng oán giận
 
xót thương đời hồng nhan bạc phận ( xót thương phận hồng nhan )
 
ngàn nổi trôi lận đận ( trôi nổi phong trần )
 
( lận đận truân chuyên )
 
HƯƠNG LIÊN: Lời vang xa Bao học sĩ long đồ
 
( Lời vang xa Bao học sĩ thanh liêm
 
tra án chính trực công bình
 
nên Hương Liên tìm đến nơi này
 
hầu suy xét nỗi ức oan )
 
BAO CÔNG: Đã tỏ tường cớ sự căn nguyên lòng nào đâu phế mặt
 
( Đã tỏ tường cớ sự căn nguyên
 
trách thay kẽ tham tàn )
 
để cô nương bi thiết đoạn trường
 
VỀ VỌNG CỔ 6
 
HƯƠNG LIÊN: Ngài chính trực thanh liêm xin xét phân trong đục
 
đời của Hương Liên tủi nhục không màng.
 
Trần Thế Mỹ ngỡ ngàng từ bỏ chẳng nhìn thân
 
Thừa tướng dạ ân cần chỉ đường sang khai phong phủ
 
liêm chính công minh ngài tài cao hội đủ
 
Hương Liên tỏ đuôi đầu cầu oan khúc phân minh.  
 
THOẠI
 
BAO CÔNG: Này Tần Hương Liên..
 
HƯƠNG LIÊN: Dạ có tiện nữ
 
BAO CÔNG: Người mà ngươi đầu cáo
 
là hoàng thân quốc thích chốn cung đình
 
tội của ngươi sẽ bị gia hình, nếu may sự thật chẳng phân minh.
 
HƯƠNG LIÊN: Thiên tử phạm pháp xử tội như thứ dân
 
xin bao đại nhân soi xét lý tình
 
đời dân phụ điêu linh cũng vì Trần Thế Mỹ
 
BAO CÔNG: Này tần hương liên..
 
HƯƠNG LIÊN: Tiện dân ứng hầu đợi lệnh
 
BAO CÔNG: Nếu ngươi bảo được Thừa tướng dẫn lối soi đường
 
thì bổn chức sẽ đến phủ dinh để tận tường đen trắng
 
HƯƠNG LIÊN: Tiện nữ vô vàng cảm tạ ơn đức của Bao đại nhân.
 
BAO CÔNG; Trương Long, Triệu Hổ
 
Vương Triều, Mã Hán
 
chuẩn bị kiệu, bổn quan sẽ đích thân sang thừa tướng phủ
 
để diện kiến Tướng gia, về nội tình của Hương Liên Tần nữ./.
 
 
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung