Loi-hat-trich-doan-xu-an-bang-quy-phi - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-trich-doan-xu-an-bang-quy-phi

Tu-lieu > Loi-hat-trich-doan-ho-quang
XỬ ÁN BÀNG QUÝ PHI

( Quậy xì: )

Bệ hạ!!!!!

Bao phán sai lịnh truyền lòng ta tê tái lá lai....
ai gây cảnh tang thương làm phân ly trúc mai.

Thiếp thần cúi mong, thương dùm
không hai lòng phận cát đằng nhờ tùng quân chở che.

Khúc nhạc lòng... ta.. há.... phai .

( Hoàng mai oán:  )
Thâm... á a á a a... tình!
Đành chia phôi tình nồng chia xa!
Xa.... á a á a a.... lìa!

Sầu biệt ly sầu tình chia phôi!

Thôi hết rồi!

Thôi hết rồi!

Duyên chúng mình!

Duyên chúng mình!

Trên phán truyền làm con ta phải vâng lịnh để chim lìa... đàn.

Thôi hết mong hết tình hết duyên hết thơ hết đàn hết tình nồng nàn.
Bệ Hạ!
Hai lần sai tan nát tâm cang. Tình ta mộng thắm dở dang
cho ngàn năm...duyên ta khóc.... thầm.

( Trường khúc: )

Bùi ngùi nhìn nhau
bùi ngùi nhìn nhau
bùi ngùi nhìn nhau
nói không nên lời
lòng sầu lệ tuôn
Nhìn khanh chan chứa duyên nồng từ đây cách hai
Trời sẫm đen màu  u ám tối tăm nói không nên lời với với một u buồn.

Bao lời thần thiếp phân xin an lòng vững trí á a
tuy lo buồn đâu thoát á a thân Bàng Phi  lắm bao chua cay
chất chồng với bao u buồn.
em quyết vào công án phó cho cao dày
giết tha thiếp thần cũng đành số.... phần.

( Tằm tơ vương: )

Chốn công án
chân á a á a a dời.
Trò đời tóc tang bao trùm phủ lấy nhan hồng.
đừng đừng thương yêu nữa tình ái ân nồng say
kiếp sau xin nguyện bướm hoa gần kề.

Nhìn Bàng Phi trẫm lệ ai bi
Cha khiến xui cho khanh vương tình tội
Dây hồng trói chăng lòng ta cuộn đau

Ui daaaa đau quá Bệ Hạ ơi!!!

Đau lắm hả khanh?

Đau quá hà!

Trẫm xin lỗi nghe ...

Thần thiếp cúi xin mong nhờ đức ân hồng ban
mẹ già xót thương suy nghĩ thương cho Bàng Phi.

Phế, phế cung các áo tội nhân khanh khoác
bao nữ trang nên xa lìa thì nhìn vào mẹ thương.

Van cao dày phép linh truyền ra
cho hai mái xanh đầu
không lìa xa tình không dở dang.

( Nặng tình xưa: )

Mẹ ơi con cúi.. lại dập đầu xin tha
noi gương tiết liệt tứ đức tam tùng vẹn trinh
con đây vô tri xử lý trào đình
chim xa đâu lót ổ một rừng
én oanh uốn sông sao cạn
bởi cha già chất án biệt ly
từ khi xuất thân vào trong cung nội
đã trọn bề phụng sự cho Quân Vương

Mẹ ơi Bàng Phi tùng phu nàng vốn hiền ngu
chiếu luật hình theo chồng xuất giá
đâu biết gì đến chuyện của cha
xét cho ra nữ sanh ngoại tộc
mẹ ơi chớ nên buột mà tội nghiệp
ức oan cho Bàng thị con xin đứng ra mà cải tội cho Bàng Phi
nàng đây đâu có tội tình chi
mà làm cho sâm thương ly hận duyên tình
con đây vọng tấu trước Long đình.

( Thoại: )

Bệ hạ!!!! Bệ hạ nỡ nào phê chiếu
giết thần thiếp sao Bệ hạ?
Ái phi ơi! trẫm như chim có cánh mà hèn nỗi khó bay

Nhưng bệ hạ là Vua mà!

Phải.... trẫm là Vua mà là Vua với thiên hạ kìa
quyền hành trẫm có nhưng làm sao qua được lịnh của mẹ cha.

( Thiền viện chung thanh )

Lòng bùi ngùi thương cho Vương nhi
tình vợ chồng phân ly ta xót xa â à a...
cha gây ra tội tình nên Quý phi liên can
mà mang câu hiếu

Ta thương con nhưng đành  gởi lời lặng căm

Vì lòng người độc sâu mẹ với con lìa xa
nhờ người nuôi dưỡng con thơ mới nên người
hãy xem giang san là trọng vì Bàng gia gây loạn
Quý phi dâng tội ta khó tính toan.

Mẹ!...

Con để mẹ điêu lời.. xem người ra sao

Xin Thái nương dùm thương Quý phi
câu lửa hương ân tình mặn nồng
vì lỗi chi với ta là dâu
mong gì nên chứa châm
cho duyên tình hai con không cách xa
Ý Vương tỷ em đây đã thông
thương dâu thảo với con hiền
màng chi đến dân sống trong lầm than.

Con hỡi con dùm thương hiểu cho
ôi mắt tuôn đôi dòng lệ nhòa
nhìn Quý phi xót xa lìa con
công sanh và công dưỡng nuôi
mai cũng nhờ ơn trên đoái thương
mười tám năm nuôi con thành nhân
ôi ơn sâu đó ta quên sao đành
Bàng phi hiểu cho nỗi đau của người mẹ...

Mẹ ơi!!!!

Ôi hỡi cao sanh bày cho đời... nghiệt.... cay...

Quý Phi!
Bệ Hạ!

( Chiêu quân hạ khúc: )

Duyên tình đã phân ly lệ sầu ướt đôi mi
ta khóc, cho đời quá số khi số duyên bẽ bàng
Trời màu đen như có đêm không ngày
Chung khóc than duyên tình mình ly tan.
Bệ Hạ!

Khóc ta luyến tiếc khóc cho số kiếp
nói nói không thành câu ước mơ ta kết tình
ước mơ kết tình Hờn thiên thu......
Hờn thiên thu......
Bệ hạ!!!!!!!!
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung