Loi-hat-trich-doan-xu-an-phi-giao - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-trich-doan-xu-an-phi-giao

Tu-lieu > Loi-hat-trich-doan-ho-quang
TD XỬ ÁN PHI GIAO
ST: Bạch Mai


[ Tình yêu cao cả ]
Thao thức không yên
thẩm cung lụy phiền
Trời cao ơi thấu chăng
mây khói buông giăng Triều Nguyên
thương xót Phi Giao
khó an lòng này
lo âu muôn thưở chia ly Phượng Hoàng
Toàn dân đang oán than
do nàng gieo bao trái ngang
cùng quân gian ác tâm lỗi gây
làm sao cứu nguy
Cung Đình thảm ai bi
khẩn Thiên cao
cứu phi giao..... đừng khổ...... đau.

[ Nói ]
Bệ hạ
Phi giao
Dạ,  trà mai quế Phi Giao kính mời bệ hạ
Ôi tiên tử dáng phàm hằng Nga dáng thế
cũng không sánh bằng người đang kế cận quả nhân
Lạy Trời cao cho nàng khỏi thiệt thân
Ai oán nghĩa châu trần nếu như Phi Giao vắng số

Bệ hạ bệ hạ
lần đầu tiên thiếp  thấy Thiên nhan ứa lệ
bệ hạ ơi cớ sự tại ai

[ Lục trung duyên ]

Thẩm cung báo tin quan trọng
Thượng Hoàng hồi cung xử phân
ơi hỡi Phi Giao từ nay lìa xa ái ân
Triều chánh trăm quan nghiêm hình đang chờ
tội tử liên can phần ta cũng chung vươn  vào
Phi nữ Anh Tôn vùi chôn giữa nơi kiêm trào
Ta đâu nỡ tâm lòng nào
để cho khanh hồng nhan  nguy khốn.....
Ơi hỡi Thiên nhan..... thương ngày chung tình
Thân thiếp cam đành bội tình đành mang
chẳng riêng than oán than nơi Trời
dẫu tàn đời cũng hân hoan suối vàng chung thây
Nơi chốn các lân quả nhân một mình
nhìn trăng khuya mơ hình tưởng bóng
ai nỡ nào chia ly với nhau
Thiếp gieo ba đào
cam tâm ngẹn ngào đau thương
Đế Vương cùng nàng  mãi tư lương nếu lìa uyên ương
Ngôi Hoàng Phi
cung đình sầu bi oán than
đoản căn mờ..... tạ từ Thiên nhan.

[ Vọng cổ câu 3 ]
Dòng họ Hoàng trung nghĩa với gian san
sau hứng chịu trái ngang do nàng mưu phản...
Để Thái Thượng Hoàng rời bỏ an dân về nguyên quốc
xử  gian thần.
Người thọ tội giữa các lân là Hữu Hậu vô phần.
Bệ hạ
Trẫm tan nát cả châu thân như ai dần ai xé
khi nghe Thánh lịnh truyền  xử án Phi Giao
người thiết lập công đồng là dưỡng phụ ngự ngôi cao
dù đủ mặt giữa kim trào là bá quan văn võ
luận tội ái khanh để quần thần hiểu rõ
quyền nhíp chính nguyên bang làm  trăm họ thương sầu.
Sao Thái Thượng Hoàng hồi cung, xử án Phi Giao à
Phải

[ Minh tâm rỉ máu ]

Nàng gieo hờn oán, muôn dân tuổi buồn nguyên ban nát tan
dâng ngàn sớ Anh Tôn ngỡ ngàng cung loan khó an
phận hiền thân quyết tâm vượt núi băng sông để tìm thảo am
thỉnh vua cha Thái Thượng Hoàng nghi án
Dương hoàng hỡi nguyên ban ai là Thiên tử chí tôn   
trao triều chính phi giao má đào thay vua giữ ngôi
là phận tôi lý đâu học thói vô tâm phản loạn nước non
ấn vua ban chẳng tha phường tà gian
Ái khanh ơi xót xa lệ  rơi
Nắm ngôi vương hiếu ân tròn muôn thưở
Muốn cho yên nguyên ban hòa  anh khang
trừ tội loàn luật nước không vị tha
Kia hồi trống vang lên đón chờ hai ta đến nơi
công đồng xử Anh Tôn rối bời tâm tư xốn xang
Người không thương lý đâu mình phải tư lương cam hoài vấn vương
Hỡi phi giao  trẫm khuyên khanh.....
nên khép mình là..... hơn.

[ Nói ]
Phi giao đã nguyện thề lấp biển dời non
hãnh diện chốn lầu son giữa điện tiền thống trị
Phi Giao

[ Vọng cổ câu 5 ]
Chớ không thể chôn lịm đời vào tận  cung vi làm phi nữ suy.... thời.
Phi Giao
Nàng đừng liều lĩnh khi phải nguy nan xúc phạm đến oai Trời.
Thần tử chẳng hiếu ân giả thoát cho cha mẹ
xem nhẹ chữ sanh thành ngỗ ngịch tại vì đâu.
[ Song cước ]
Đá có mòn sông dẫu cạn
bia miệng vẫn còn ghi
bất hiếu nữ vô nghì
bao người tự khắc ghi
tại ai phải sầu bi
phải dùng thủ đoạn gan lì
thương cho mình ly hận
buồn tủi phận vô duyên
câu hương nguyện không trọn
đừng mong buổi tương phùng

[ Về xề câu 6 dứt bài ]
Trời ơi tình hiếu nặng đôi vai đêm ngày thương nhớ
đàn phím lạc âm thanh in khúc Phượng Hoàng.

[ Nói ]
Đây cùng vàng
kia điện ngọc
đó gian san
ta không thích cũng chẳng màn
ta chỉ mơ ước được cùng Phi Giao
sống bên nhau trọn đời trọn kiếp
Bệ hạ
Phi Giao
Có thật không
Trẫm nói bằng sự thật
Có đúng không
Quân tử bất hí ngôn
Bằng lời lẽ của con tim hay chỉ là đầu môi trót lưỡi
Đó là sự chân thành tha thiết của con tim.
Vậy thì
hãy dùng ấn tín của Quân Vương
Để làm gì
bắt những ai chống đối, lẫn những người quyền quy tối thượng
Hả
hãy hạ chỉ và truyền lệnh đi
bắt hết tất cả vì tội bất trung
giết hết....
Kể cả...... kể cả...
Thái Thượng Hoàng sao?
Phải
Hả, Không.. không... không
không thể được
Vì sao?...
Vì..
Vì sao?....
Vì Trẫm là con
Phi Giao,
nàng phải hiểu đạo làm con chớ.
Đạo làm con
Đạo làm con
Đạo làm con
Phải...
Trời ơi...
lời phán đạo làm con
thay lệnh truyền tội tử
hòa nhịp trống liên hồi xử án phi giao.
Phi giao....
Bệ hạ..

[ Giao đạo ]
Ái..... ái khanh ơi
Trời cao đã an bài
ôi thương sầu đắng cay
từ nay hết mong thái lai á a hòa trúc mai
Phi Giao
Bệ hạ
Nàng ơi nhìn dáng đau thương
chuyên tâm chờ đợi
ta van cầu khẩn phía trên Phụ Vương
Thượng Hoàng minh xét tha cho nàng được sống
đời ta có khanh như mùa xuân
mất Phi Giao nàng sầu dâng nào tan.
Á á a a..
A à a á a
A á a a ả à
a hà a hà ê hề ề hế ê hề ệ hê.
ế hế  hế  hế hế hế hế hể ê hê.   
ế hê ế hê ớ hơ hơ hờ ờ hờ ệ hê ế hê......
Bệ hạ
Phi Giao, Phi Giao
Thiếp ghi tâm ngàn đời
oan trả ân tình nợ không  vơi
Trời vô đông sương xuống rơi
Nghe đau chia đôi nơi
lạy tạ từ Thiên tử
Thiếp mong sao niềm yêu  trao
hả há ha....
Theo, theo ta
đến công a đồng
dập đầu quỳ xin Thái Thượng Hoàng
ân á a mình.
Bệ hạ
Phi Giao
Bệ hạ.....
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung