Loi-hat-vong-co-duyen-nghiep - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

 
karaoke cai luong
 
Đi tới nội dung

Loi-hat-vong-co-duyen-nghiep

Tu-lieu > Loi-hat-vong-co
DUYÊN NGHIỆP
 
Tác giả: Hoàng Minh
 


 
Vọng Kim Lang:
 
Nữ: Hỡi những bạn hữu đang sống nơi hồng trần ô trượt
 
Chúng ta ai ai cũng điều có nghiệp…. duyên
 
Nhưng bởi ta u mờ
 
Do cố che vô mình rồi nên người khổ đau triền miên
 
Chớ tham với sân si đời
 
Đời chôn vùi xác thân mình đây
 
 
Nam: Người cùng gia đình chẳng còn yêu thương
 
Cũng do bạc tiền, lợi danh cấu xé giết nhau
 
Biết đâu chúng ta đang giựt dành cho mình giả hư mà thôi
 
 
Nữ: Ai ơi hãy mau quay về tâm mình thức tỉnh người ơi
 
 
Nam: Từ bi Phật pháp vô biên giúp ta thoát vòng nguy nan
 
 
Nữ: Ta cứu ta không cònn ai đâu kẻo uổng công….
 
Kiếp người hôm…. Nay.
 
 
Vọng cổ:
 
Nam: 1/ Hỡi bạn hữu ơi… như chúng ta được sống một kiếp người nơi dương thế… Hẳn mình đây tiền duyên công đức dựng xây đã biết bao….. đời.
 
 
Quý giá nào hơn không như cầm thú đang bị đọa đày.
 
Ta được nói cười tai nghe mắt thấy
 
Có cha mẹ họ hàng đồng loại thương yêu (SL)
 
Không đớn đau như loài vật ăn dơ ở bẩn
 
Phải đem thân mình nuôi sống nhân gian
 
Vậy mà tiếc thay không trân trọng giữ gìn
 
Thức tỉnh ngay đi kẻo không còn kịp nữa….
 
 
Lý cái mơn:
 
Nữ: Người vì sao giàu sang sung sướng
 
Kẻ bi thương sống nghèo khổ đau lầm than
 
 
Nam: Cũng do ta nghiệp duyên trước trả vay cho mình
 
Đừng buồn chi bởi mình chưa thông gắn tu từ nay
 
Sẽ đổi đời an nhàn người ơi
 
 
Nữ: 2/ Nhờ xem kinh sách có thầy thuyết giản
 
Chữ tu đây bình dị vô cùng.
 
Nhất tâm thân khẩu ý của ta hướng thiện làm lành.
 
Ta tu cái tâm biết sai biết trái
 
Miệng mắt lưỡi thân này không phạm tà gian (SL)
 
Tại gia hiếu đạo thờ kính mẹ cha
 
Nên thuận hòa cùng nhau thương mến
 
Trí tuệ sức lực mình cống hiến cùng xã hội
 
Như vậy người đời đã một bước vào tu….
 
 
Nặng tình xưa:
 
Nam: Phát tâm giúp người hoạn nạn đó là từ bi
 
Chữ duyên chữ nghiệp không khó gì  đâu
 
Sống thẳng ngay đạo đức hiền lành
 
Tiền của tạo ra do mồ hôi mình
 
Chắng gian tham bán buôn lừa lộc
 
Hiện tại coi mình hiếu thảo nghĩa nhân
 
 
Nữ: Ít kỉ xấu xa hại người hại vật
 
Nghiệp chướng hiện tiền trong những người thân
 
Khổ vì con chồng vợ đắng cay
 
 
Nam:  Lần hồi của tiền tiêu tan phá sản
 
Bịnh tật hiểm nghèo chuốt lấy cho thân.
 
 
Vọng cổ:
 
Nữ: 5/ Nay đã hiểu ra… duyên nghiệp nhân quả do chính mình đây mà có… Vậy ta hãy trao dồi công đức để nghiệp thiện gia tăng và nghiệp ác tiêu….. mòn.
 
Nên gần người tốt gần thầy đạo hạnh sẽ được dung bồi.
 
Đừng quá bi quan cuối đầu khuất phục
 
Đừng trách Trời và trách Phật lầm thay (SL)
 
Nấu biết tiền căn Phật tổ siêu linh
 
Từng là Hoàng Tử sống nơi gác tía
 
Thấy trần gian này tứ khổ trầm luân
 
Chúng sanh lặng hụp người quá đau lòng.
 
 
Lý năm căn:
 
Nữ: Rời xa cung điện vàng son
 
Mẹ cha luyến ái không vương
 
Gian khổ xác thân hy sinh
 
Lòng kia quyết tâm tìm đạo
 
 
Nam: Về sau Phật Thánh toàn năng
 
Độ cho gia quyến mẹ... cha
 
Đem hết tình…. Thương
 
Cứu khổ trần gian
 
6/ Phật cũng như ta người trần mắt thịt
 
Do tâm bất thói chuyển duyên nghiệp đã vẹn tròn
 
Giờ đây người được cả nhân loại thờ kính tôn sùng
 
Người dạy ta giữ tâm thanh tịnh ngũ giới giữ gìn để tạo nghiệp duyên
 
Đừng ngại công đức ta đây nhỏ  nhặt
 
Nhiều giọt nước vào chén sẽ đầy thôi
 
Còn hơn u mê gây điều nghiệp chướng
 
Hậu quả gớm ghê ai cứu cho mình. (SL)
 
 
Nữ: Duyên nghiệp giờ đây chúng ta đã hiểu
 
Nghiệp thiện hay ác do ở tâm ta
 
Cũng như đường tu đâu  gì khó nhọc
 
Xã hội luôn cần người hiền đức nghĩa nhân.
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung